PODLICZNIK NA CELE OGRODOWEJak zamontować podlicznik wody bezpowrotnie zużytej?


1. Należy złożyć wniosek o wydanie warunków technicznych zabudowy podlicznika wody bezpowrotnie zużytej.

2. Następnie zostaną wydane warunki techniczne.

3. Należy zapoznać się z treścią warunków technicznych i na tej podstawie zamontować podlicznik w nieruchomości. Koszt wykonania instalacji i zakupu wodomierza ponosi Odbiorca Usług.

4. Wykonaną instalację należy zgłosić do odbioru oraz zaplombowania podlicznika.

Kontakt: Dział Obsługi Klienta: telefon: 34/351 40 11, 34/351 40 12, email: dok@zwiuk.eu

Koszt zaplombowania wodomierza można sprawdzić w aktualnie obowiązującym cenniku.

5. Po pozytywnym odbiorze i zaplombowaniu zostanie przygotowany aneks do umowy na rozliczanie podlicznika oraz wystawiona faktura za usługę zaplombowania wodomierza.

6. Koszt rozliczania podlicznika zgodnie z zatwierdzoną taryfą.

7. Po upływie ważności legalizacji Odbiorca Usług ma obowiązek dokonać wymiany podlicznika i zgłosić nowy wodomierz do zaplombowania.

Wniosek o wydanie warunków technicznych na podlicznik wody bezpowrotnie zużytej.pdf