PRACAZakład Wodociągów i Usług Komunalnych świadczy usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lubliniec.

Naszym celem jest pozyskanie najlepszych specjalistów posiadających wymagane uprawnienia branżowe, a także stworzenie zgranego i zaangażowanego zespołu. Wspieramy indywidualny rozwój pracowników, podnoszenie ich kwalifikacji oraz osiąganie satysfakcji zawodowej poprzez organizację szkoleń wewnętrznych, jak i korzystając z zewnętrznych form kształcenia.

Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze

technolog-laborant ds. oczyszczalni ścieków

Ogłoszenie.pdf
Kwestionariusz.pdf
Klauzula.pdf
Oświadczenie1.pdf
Oświadczenie2.pdf
Oświadczenie3.pdf
Wyniki naboru na stanowisko technolog-laborant.pdf


Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze w dziale obsługi klienta-

referent ds. obsługi klienta

Ogłoszenie.pdf
Kwestionariusz.pdf
Klauzula informacyjna.pdf
Oświadczenie1.pdf
Oświadczenie2.pdf
Wyniki naboru na stanowisko referenta ds. obsługi klienta.pdf

Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych ogłasza konkurs na stanowisko Głównego Księgowego

Konkurs na stanowisko Głównego Księgowego.pdf
Załącznik nr 1 kwestionariusz kandydata.pdf
Załącznik nr 2 oświadczenia.pdf
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Głównego Księgowego w Zakładzie Wodociągów i Usług Komunalnych w Lublińcu.pdf
Wyniki naboru na stanowisko Głównego Księgowego.pdf

Aktualnie poszukujemy kandydatów na stanowiska:

  1.  

Aplikacje prosimy składać na adres email: kontakt@zwiuk.eu lub osobiście w siedzibie firmy ul. Spokojna 2, Lubliniec.

Na aplikacji prosimy o dopisanie poniższej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).