MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 

POIIŚ 2014-2020

Dla Klientów


 
 

Aktualności


       KOMUNIKAT                                              

 Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych informuje o planowanym w czerwcu zakończeniu prac związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej. Zapraszamy mieszkańców do podłączania się do nowo wybudowanej kanalizacji sanitarnej. Poniżej przedstawiono informacje
o tym, jak dokonać przyłączenia w kilku krokach.

1.   Złożenie wniosku o wydanie warunków przyłączenia.

2.   Wydanie warunków przyłączenia.

3.   Opracowanie i uzgodnienie dokumentacji technicznej na przyłącze.

4.   Budowa przyłącza.

5.   Zgłoszenie do odbioru / odbiór przyłącza przez ZWiUK.

6.   Korzystanie z usług.

Korzystanie z wykonanego przyłącza jest możliwe po spisaniu protokołu odbioru przyłącza, podpisaniu przez odbiorcę Umowy
o odprowadzanie ścieków.

Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce:
https://zwiuk.eu/przy%C5%82%C4%85cz-do-sieci/przy%C5%82%C4%85czenie-do-sieci 

Lubliniec, 14.02.2023

OGŁOSZENIE

 Zarząd Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa w Lublińcu informuje, że w związku z uchwałą Nr 626/LV/2023 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr 155/XIV/95 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 4 października 1995 r. w sprawie powołania Zarządu Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa w Lublińcu, od dnia 1 kwietnia 2023 r. zmienia się nazwa naszego Zakładu na:

Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych.

Pozostałe dane identyfikacyjne, tj. adres, NIP, REGON nie ulegają zmianie, w związku z czym nie zachodzi konieczność zmiany zawartych umów.Lubliniec, dnia 29.07.2022r.

KOMUNIKAT

 ZGKLiC informuje o zmianie ceny za dostawę wody
i  odprowadzanie ścieków zgodnie z taryfą zatwierdzoną decyzją NR GL.RZT.70.156.202 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach z dn. 22 lipca 2021r.

 Nowe ceny obowiązują od 20 sierpnia 2022r.
 W przypadku zmiany cen i stawek opłat nie są wykonywane dodatkowe odczyty wszystkich wodomierzy
w dniu zmiany cen.
Ilość dostarczonej wody między kolejnymi odczytami wodomierza rozdzielana jest proporcjonalnie do ilości dni w okresie przed i po zmianie cen.


UWAGA NA OSZUSTÓW
PODAJĄCYCH SIĘ ZA
PRACOWNIKÓW WODOCIĄGÓW!

 W związku z odnotowanymi zdarzeniami dotyczącymi odpłatnego pobierania próbek wody przekazujemy niniejszy komunikat.

 Uwaga na złodziei, którzy mogą podawać się za pracowników wodociągów. ZWiUK ostrzega przed oszustami i jednocześnie informuje, że pracowników przedsiębiorstwa można łatwo zweryfikować.

 Pracownicy ZWiUK w Lublińcu usuwający awarię lub wykonujący inne czynności (np. wymiana wodomierzy) poruszają się oznakowanymi samochodami. Inkasenci są wyposażeni w opieczętowane identyfikatory ZWiUK .

 Jeżeli chcą Państwo potwierdzić tożsamość pracownika Wodociągów, prosimy o kontakt pod numerami telefonów:

W godzinach od 7 do 15 w Dziale Obsługi Klienta 
tel: (34) 351 40 11,  (34) 351 40 12

Po godzinie 15:00 całodobowy dyżur:
(034) 356-20-39
609 407 133

Apelujemy o zachowanie ostrożności.


 

Lubliniec, 30.10.2017r.

OGŁOSZENIE

 Informujemy, że uruchomiliśmy  do Państwa dyspozycji Internetową Wyszukiwarkę Grobów która umożliwia odnalezienie swoich bliskich w bazie osób   pochowanych oraz zlokalizowanie ich grobu na dokładnej mapie cmentarza.
 Znajdują się tam również wszystkie niezbędne     informacje dotyczące cmentarza.

 Zapraszamy do zapoznania się z zawartością strony
i skorzystania z interaktywnego planu cmentarza.Akceptujemy płatności kartami płatniczymi

 

Komfort i wygoda naszych klientów są dla nas najważniejsze!

W kasie ZWiUK można zapłacić kartą płatniczą

w tym również zbliżeniowo.