MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 

POIIŚ 2014-2020


Dla Klientów 
 

Aktualności


Lubliniec, 14.02.2023

OGŁOSZENIE

 Zarząd Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa w Lublińcu informuje, że w związku z uchwałą Nr 626/LV/2023 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr 155/XIV/95 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 4 października 1995 r. w sprawie powołania Zarządu Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa w Lublińcu, od dnia 1 kwietnia 2023 r. zmienia się nazwa naszego Zakładu na:

Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych.

Pozostałe dane identyfikacyjne, tj. adres, NIP, REGON nie ulegają zmianie, w związku z czym nie zachodzi konieczność zmiany zawartych umów.„Przyspieszenie zmian – bądź zmianą, którą chcesz zobaczyć w świecie”

  – pod takim hasłem obchodzony jest 

Światowy Dzień Wody 2023.

W tym roku Światowy Dzień Wody ma na celu przyspieszenie zmian, które pomogą rozwiązać kryzys dotyczący wody i kanalizacji. Ponieważ woda ma wpływ na wszystkich ludzi, należy zmienić sposób, w jaki w życiu człowieka jest ona wykorzystywana, konsumowana i zarządzana.

https://www.worldwaterday.org/


Lubliniec, dnia 25.10.2022 godz. 11:35


AKTUALIZACJA KOMUNIKATU 

DOTYCZĄCEGO JAKOŚCI WODY

Szanowni Mieszkańcy,

Najnowsze wyniki badań wody z dnia 25-10-2022, nie wykazały obecności bakterii z grupy coli w badanych próbkach. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu
stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi
w sieci wodociągowej Lubliniec.


Lubliniec, dnia 21.10.2022


W środę 20 października 2022 w godzinach popołudniowych doszło do rozszczelnienia głównej magistrali wodociągowej w wyniku czego nastąpił gwałtowny spadek ciśnienia wody. Czasowy brak wody objął miasto Lubliniec z wyłączeniem dzielnicy Kokotek.  

Dzięki natychmiastowej reakcji służb odcięto uszkodzony odcinek i wznowiono dostawę wody.

Prace naprawcze trwały do późnych godzin nocnych.

Awaria magistrali wodociągowej została usunięta, woda na terenie całej Gminy Lubliniec jest ponownie dostarczana bez zakłóceń.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

W przypadku pogorszenia jakości wody, prosimy o natychmiastowe zgłoszenie tego faktu pod telefonem alarmowym:

CAŁODOBOWE POGOTOWIE
WODOCIĄGOWE 
I KANALIZACYJNE:

(034) 356-20-39

609-407-133


Lubliniec, dnia 26.09.2022r.  

O G Ł O S Z E N I E  

  Zarząd Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa informuje, że w związku z przekazaniem w dniu  22.09.2022r. placu  pod budowę Centrum Rekreacyjnego  w rejonie ul. Powstańców Śląskich  w Lublińcu przy Basenie Krytym   nastąpi  utrudnieni wjazdu  i  parkowania, a           w konsekwencji zakaz wjazdu pojazdów samochodowych na teren administracyjny Basenu Krytego. 

Prosimy o stosowanie się do znaków drogowych i informacji w tym zakresie.

 Wszystkich użytkowników za utrudnienie przepraszamy.


Lubliniec, dnia 29.07.2022r.

KOMUNIKAT

 ZGKLiC informuje o zmianie ceny za dostawę wody
i  odprowadzanie ścieków zgodnie z taryfą zatwierdzoną decyzją NR GL.RZT.70.156.202 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach z dn. 22 lipca 2021r.

 Nowe ceny obowiązują od 20 sierpnia 2022r.
 W przypadku zmiany cen i stawek opłat nie są wykonywane dodatkowe odczyty wszystkich wodomierzy
w dniu zmiany cen.
Ilość dostarczonej wody między kolejnymi odczytami wodomierza rozdzielana jest proporcjonalnie do ilości dni w okresie przed i po zmianie cen.Lubliniec, dnia 24.02.2022r.

OGŁOSZENIE

  Zarząd Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa informuje, że Basen Kryty w Lublińcu przy ul. Powstańców Śl. 42  od 01 marca 2022r. jest otwarty dla użytkowników indywidualnych i grup zorganizowanych  bez limitu osób kąpiących się w niecce i wynosi 30 osób w ścisłym reżimie sanitarnym.

 Prosimy użytkowników indywidualnych o zapoznanie się
z grafikiem rezerwacji godzin dla grup zorganizowanych.

 Obowiązują ,,Zasady korzystania z Basenu Krytego
w Lublińcu przy ul. Powstańców Śl. 42 na czas obowiązywania stanu epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 (Covid-19)’’
.

 Powyższa decyzja spowodowana jest ogłoszeniem Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
z wystąpieniem stanu epidemii.  

Telefon: (34) 356 28 75,
(34) 351 37 92.


UWAGA NA OSZUSTÓW
PODAJĄCYCH SIĘ ZA
PRACOWNIKÓW WODOCIĄGÓW!

 W związku z odnotowanymi zdarzeniami dotyczącymi odpłatnego pobierania próbek wody przekazujemy niniejszy komunikat.

 Uwaga na złodziei, którzy mogą podawać się za pracowników wodociągów. ZGKLiC ostrzega przed oszustami i jednocześnie informuje, że pracowników przedsiębiorstwa można łatwo zweryfikować.

 Pracownicy ZGKLiC w Lublińcu usuwający awarię lub wykonujący inne czynności (np. wymiana wodomierzy) poruszają się oznakowanymi samochodami. Inkasenci są wyposażeni w opieczętowane identyfikatory ZGKLiC.

 Jeżeli chcą Państwo potwierdzić tożsamość pracownika Wodociągów, prosimy o kontakt pod numerami telefonów:

W godzinach od 7 do 15 w Dziale Obsługi Klienta 
tel: (34) 351 40 11,  (34) 351 40 12

Po godzinie 15:00 całodobowy dyżur:
(034) 356-20-39
609 407 133

Apelujemy o zachowanie ostrożności.


 

Lubliniec, 30.10.2017r.

OGŁOSZENIE

 Informujemy, że uruchomiliśmy  do Państwa dyspozycji Internetową Wyszukiwarkę Grobów która umożliwia odnalezienie swoich bliskich w bazie osób   pochowanych oraz zlokalizowanie ich grobu na dokładnej mapie cmentarza.
 Znajdują się tam również wszystkie niezbędne     informacje dotyczące cmentarza.

 Zapraszamy do zapoznania się z zawartością strony
i skorzystania z interaktywnego planu cmentarza.


cache_2474991318jpg-t1493721041_1jpg

Akceptujemy płatności kartami płatniczymi

 

Komfort i wygoda naszych klientów są dla nas najważniejsze!

Od teraz, w kasie ZGKLiC można zapłacić kartą płatniczą

w tym również zbliżeniowo.