Lubliniec, dnia 19.10.2020r.

O G Ł O S Z E N I E

      Zarząd Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa informuje, że Basen Kryty w Lublińcu przy                     ul. Powstańców Śl. 42   w związku z ogłoszonymi ograniczeniami rządowymi związanymi  ze stanem epidemii             jest zamknięty od 19 października 2020r. dla użytkowników indywidualnych.

        Zorganizowane zajęcia sportowe (grupowo) i zajęcia w ramach zajęć szkolnych odbywać się będą do odwołania.   

Telefon : 34 356 28 75 , 34 351 3792.

Wszystkich użytkowników za utrudnienie przepraszamy. MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 

POIIŚ 2014-2020


Dla Klientówtel. (034)  351 40 11

       (034) 351 40 12

Godziny otwarcia DOK:

poniedziałek – piątek, 7.00 – 15.00


przy ul. Powstańców Śl. 42

Wznawia działalność z dniem 10 sierpnia 2020r.

GODZINY OTWARCIA

 •  poniedziałek  
   od  10 00  do 18 00    (ostatnie wejście)
 •  wtorek - piątek  
    od   7 00  do  20 00   (ostatnie wejście)
 •  sobota  
   od   12 00  do  18 00   (ostatnie wejście)

Obowiązuje rezerwacja

    Informacja :     

 •     34 356 28 75
 •     34 351 37 92

Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny 

(OSR)

w Lublińcu przy ul. 74 GPP 7 

Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek od 7:00 do 15:00 


Obowiązuje rezerwacja boiska (sztuczna nawierzchnia).
W celu rezerwacji prosimy o kontakt z Administratorem.

Telefon kontaktowy: 663504037
e-mail : osr.lubliniec@o2.pl


Awaria WOD- KAN

W razie awarii związanych z siecią wodociągową
i kanalizacyjną udostępniamy Państwu numery
telefonów, pod którym przez całą dobę dostępne
są wykwalifikowane służby, uprawnione do
ich usuwania.

(034) 356-20-39
609 407 133

 • Wymiany wodomierzy,
 • podliczniki na cele ogrodowe,
 • awarie wodomierzy

Kontakt :

poniedziałek – piątek, 7.00 – 15.00

 • (034) 351 40 07
 •  660 421 314 

 
 

Aktualności


KOMUNIKAT

Podczas uroczystości pogrzebowych w kaplicy może przebywać maksymalnie 28 osób.

Administrator Cmentarza


KOMUNIKAT

 Uprzejmie informujemy, że ze względu na wzrost liczby zakażeń COVID-19 ZGKLiC w Lublińcu od 12 października br. wstrzymuje do odwołania bezpośrednie odczyty wodomierzy dokonywane przez Inkasentów w budynkach Odbiorców Usług.
 W związku z powyższym prosimy Odbiorców Usług o dokonanie samodzielnego odczytu wodomierza i podanie tej informacji bezpośrednio do Inkasenta.

Inkasenci:
Piotr Furman: 668-807-886
Dariusz Lizurek: 668-807-884
Dariusz Monkos: 606-179-435

 W przypadku nie otrzymania aktualnego stanu wodomierza, Inkasent wystawi fakturę zgodnie ze średnim zużyciem z poprzednich 3 miesięcy.

Dział Obsługi Klienta


KOMUNIKAT

ZGKLiC informuje, że od dnia 01.10.2020r. ulegają zmianie godziny otwarcia kasy.
 KASA czynna będzie w godzinach 7:30 0 14:30.


KOMUNIKAT

  Od dnia 25.05.2020r. tj. (poniedziałek) Zarząd Gospodarki Komunalnej Lokalowej i Ciepłownictwa w Lublińcu przywraca bezpośrednią obsługę klientów z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych.
  Klienci proszeni są o stosowanie się do komunikatów wywieszonych w budynku.  
  Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno biuro (nie wliczając osób obsługujących interesantów).
  Kasa ZGKLiC wznawia przyjmowanie wpłat.

Dyrektor ZGKLiC


Dnia 29.05.2020r. następuje zmiana ceny za wodę i odprowadzanie ścieków.

Więcej informacji w zakładce Taryfy.KOMUNIKAT W SPRAWIE ZASAD  FUNKCJONOWANIA TARGU ZIELNEGO W LUBLIŃCU W OKRESIE PANDEMII  


Informujemy, że od 12.05.2020r. wznowione zostaje prowadzenie handlu na targu zielnym na terenie parkingu przy Placu Grotowskiego przy zachowaniu obostrzeń, wynikających
 z aktualnie obowiązujących przepisów tj. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020r.
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń , nakazów
 i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
(poz. 792).

ZASADY FUNKCJONOWANIA TARGU ZIELNEGO W LUBLIŃCU W OKRESIE PANDEMII  

-Zarówno handlujący jak i klienci zobowiązani są do przestrzegania zasad w zakresie zachowania bezpieczeństwa i higieny.

-Wyznaczone zostały godziny handlu od 7.00 do 12.00.

-Na targu zielnym będzie można handlować artykułami spożywczymi, rolniczymi, ogrodniczymi.  

-Wszystkich przebywających na terenie targu obowiązuje zasada zakrywania ust i nosa.

-Obowiązuje zachowanie 2 metrowej odległości od innych.

-Na jedno miejsce prowadzenia sprzedaży na straganie
w tym samym czasie mogą przebywać maksymalnie 4 osoby

-Obowiązuje zachowanie minimum 3 m odległości miedzy stoiskami.

-Sprzedający ma obowiązek zapewnienia kupującym rękawiczek ochronnych lub płynu dezynfekującego oraz bieżącej dezynfekcji stoiska.

-Przypominamy o konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa żywności i stosowania właściwej higienę rąk.

-W miarę możliwości prosimy korzystać głównie z płatności bezgotówkowych

-Prosimy bezwzględnie stosować się do komunikatów
i zaleceń pracowników obsługi i administratora targowiska.

-Prosimy o zachowanie wszelkich środków ostrożności
i stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.

                                                                                      Administrator Targowiska

                                                                                     Lubliniec, dnia 10.04.2020r.


KOMUNIKAT

  ZGKLiC informuje, że w związku z rozpoczynającym się sezonem letnim jest możliwe jednorazowe zwolnienie z opłaty za odprowadzanie ścieków w przypadku jednokrotnego napełniania basenu wodą wodociągową.


KOMUNIKAT

MOŻLIWE PRZERWY W DOSTAWIE WODY

 

W dniu 14.04.2020r. w godzinach od 8:00 do 15:00 w związku z pracami przełączeniowymi mogą występować czasowe przerwy w dostawie wody w rejonie ulicy Staffa. Za utrudnienia przepraszamy.

 

Kontakt tel. alarmowy:
(034) 356-20-39; 609 407 133


KOMUNIKAT

Informacja Burmistrza Miasta Lublińca dla przedsiębiorców, którzy są najemcami lub dzierżawcami nieruchomości Gminy Lubliniec za pośrednictwem Zarządu Gospodarki Komunalnej Lokalowej i Ciepłownictwa w Lublińcu, w sprawie zmniejszenia wartości czynszu należnego. 


KOMUNIKAT

MOŻLIWE PRZERWY W DOSTAWIE WODY

 

W związku z remontem ulicy Wyszyńskiego mogą występować czasowe przerwy w dostawie wody. Za utrudnienia przepraszamy.

 

Kontakt tel. alarmowy:
(034) 356-20-39; 609 407 133


KOMUNIKAT

    ZGKLiC informuje, że w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 od dnia 16.03.2020 roku zostaje czasowo zamknięte targowisko miejskie. Powyższa decyzja obowiązują do odwołania.

            Za niedogodności serdecznie przepraszamy.KOMUNIKAT DLA KLIENTÓW

ZGKLiC W LUBLIŃCU

    ZGKLiC informuje, że w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 od dnia 13.03.2020r. Inkasenci będą wystawiać faktury zgodnie ze średnim zużyciem i będą one dostarczane do skrzynek pocztowych.
   W związku z powyższym Inkasenci nie będą przyjmować opłat za wodę i ścieki, dlatego w miarę możliwości prosimy o dokonywanie płatności przelewem.

                Za niedogodności serdecznie przepraszamy.


Lubliniec, dnia 12.03.2020r. 

O G Ł O S Z E N I E

      Zarząd Gospodarki Komunalnej, Lokalowej                       i Ciepłownictwa informuje, że Basen Kryty                        w Lublińcu przy ul. Powstańców Śl. 42                                w związku z możliwą epidemią koronawirusa                      zawiesza swoją działalność od 13 marca 2020r.
   aż do odwołania.                

 Telefon : 34 356 28 75 , 34 351 3792.  

Wszystkich użytkowników za utrudnienie przepraszamy. 


Zapraszamy na lodowisko!

Otwarcie Lodowiska w dniu 
06.12.2019 r.  o godzinie 15:00

   

Godziny otwarcia: 

·     soboty i niedziele                       - 11.00 - 21.00

·      dni robocze                                - 15.00 - 21.00

·     24 grudnia 2019r. (Wigilia)                        - nieczynne

·    25-26 grudnia 2019r. (I i II święto)          - 14.00 - 21.00

·     27-30 grudnia 2019r.                              - 14.00 - 21.00

·     31 grudnia 2019r. (Sylwester)                 - 12.00 - 18.00

·    1 stycznia 2020r. (Nowy Rok)                  - 14.00 - 21.00

·    6 stycznia 2020r. (Trzech Króli)                - 11.00 - 21.00

Zwalnia się od opłaty za korzystanie z lodowiska mieszkańców Gminy Lubliniec uprawnionych do korzystania z rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, za okazaniem ważnej Karty Dużej Rodziny wydanej w ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.  Zwolnienie z opłaty za wypożyczenie łyżew i "PINGWINA" jest ograniczone do 1 godziny dziennie.

Administrator lodowiska  informuje,że lodowisko może być nieczynne w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych (np. nie korzystnej temperatury otoczenia, opadów deszczu i śniegu.) 

Za utrudnienia przepraszamy.

Administrator Lodowiska


UWAGA NA OSZUSTÓW
PODAJĄCYCH SIĘ ZA
PRACOWNIKÓW WODOCIĄGÓW!


W związku z odnotowanymi zdarzeniami dotyczącymi odpłatnego pobierania próbek wody przekazujemy niniejszy komunikat.

Uwaga na złodziei, którzy mogą podawać się za pracowników wodociągów. ZGKLiC ostrzega przed oszustami i jednocześnie informuje, że pracowników przedsiębiorstwa można łatwo zweryfikować.

Pracownicy ZGKLiC w Lublińcu usuwający awarię lub wykonujący inne czynności (np. wymiana wodomierzy) poruszają się oznakowanymi samochodami. Inkasenci są wyposażeni w opieczętowane identyfikatory ZGKLiC.

Jeżeli chcą Państwo potwierdzić tożsamość pracownika Wodociągów, prosimy o kontakt pod numerami telefonów:

W godzinach od 7 do 15 w Dziale Obsługi Klienta 
tel: (34) 351 40 11,  (34) 351 40 12

Po godzinie 15:00 całodobowy dyżur:
(034) 356-20-39
609 407 133

Apelujemy o zachowanie ostrożności.


KOMUNIKAT

Zarząd Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa informuje, że w dniu 26.04.2019r. zostało uruchomione Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta (e-BOK).
Wszystkich Odbiorców usług zapraszamy do złożenia wniosku o założenie konta w e-BOK.

https://ebok.zgklic.pl


Światowy Dzień Wody

22 marca 2019


„LEAVING NO ONE BEHIND”


 Ponad 2 miliardy ludzi na świecie cierpi z powodu braku dobrego dostępu do wody pitnej, zasoby czystej wody są ograniczone, także w Europie.

 Ustanowiony przez ONZ Światowy Dzień Wody jest obchodzony 22 marca. Ma przypominać, jak wielką rolę woda odgrywa w życiu człowieka i z jakimi problemami spotykają się społeczeństwa na całym świecie. Tegoroczne hasło Światowego Dnia Wody to „Leaving no one behind” (z ang. – nie pozostawiając nikogo w tyle), które kładzie nacisk na solidarność wobec problemów związanych z wodą.


 

 Lubliniec, dnia 18.02.2018r.

 

KOMUNIKAT

ZGKLiC informuje o zmianie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Lubliniec.

Uchwała Nr 43/IV/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Lubliniec”.

Regulamin.pdf

 Lubliniec, dnia 25.05.2018r. 

 

KOMUNIKAT

ZGKLiC informuje o zmianie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Lubliniec na okres 3 lat.
Zatwierdzona Decyzją NR GL.RET.070.7.110.2018.EK Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach z dn. 26 kwietnia 2018r.
Taryfa obowiązuje od dnia 29 maja 2018r.
Z dniem wejścia w życie niniejszej taryfy przestają obowiązywać postanowienia taryfy poprzedniej.
Przez pierwszy rok obowiązywania nowych taryf ich wysokość nie uległa zmianie.

Taryfa ZGKLiC.pdf

Zapraszamy na 
Ośrodek Sportowo - Rekreacyjny  (OSR) mieszczący się przy ul. 74 GGP 7 w Lublińcu. 

W celu rezerwacji boiska do gry w piłkę nożna prosimy o kontakt z Administratorem pod nr telefonu : 663504037 oraz mailowo osr.lubliniec@o2.pl .


Lubliniec, 29.12.2017 r. 

             

Ogłoszenie

   Informujemy , że informacje na temat twardości wody w na terenie miasta  Lublińca znajdują się w zakładce AKTUALNOŚCI
        

Administrator strony ZGKLiC 


Lubliniec, 06.12.2017r.

KOMUNIKAT

ZARZĄD GOSPODARKI KOMUNALNEJ, LOKALOWEJ
I
CIEPŁOWNICTWA   W  LUBLIŃCU

Zgodnie z art.24 ust.7 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001r. (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 328), ZGKLiC w Lublińcu przedstawia „Taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków" obowiązującą od 1 stycznia 2018r. na terenie Gminy Lubliniec zatwierdzoną Uchwałą Nr 436/XLII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 listopada 2017r.               Lubliniec, 30.10.2017r.


Ogłoszenie

         Informujemy, że uruchomiliśmy  do Państwa     dyspozycji Internetową Wyszukiwarkę Grobów która   umożliwia odnalezienie swoich bliskich w bazie osób   pochowanych oraz zlokalizowanie ich grobu na   dokładnej mapie cmentarza.
          Znajdują się tam również wszystkie niezbędne     informacje dotyczące cmentarza.


Zapraszamy do zapoznania się z zawartością strony
i skorzystania z interaktywnego planu cmentarza.


cache_2474991318jpg-t1493721041_1jpg

Akceptujemy płatności kartami płatniczymi

 

Komfort i wygoda naszych klientów są dla nas najważniejsze!

Od teraz, w kasie ZGKLiC można zapłacić kartą płatniczą

w tym również zbliżeniowo.