Z A P R O S Z E N I E

ZAPROSZENIE do składania ofert- paliwa.pdf

OGŁOSZENIE 

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na odwodnienie osadu przefermentowanego


Ogłoszenie przetargu na odwodnienie osadu 1.pdf
SPECYFIKACJA na odwodnienie osadu..pdf
Formularz ofertowy 1- osad.pdf
oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-warunki-udzialu-postepowanie-jednoetapowe.pdf
oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia.pdf
Umowa na odwodnienie osadu - wzór 2019.pdf
OŚWIADCZENIE O GRUPIE KAPITALOWEJ - zał. nr 4.pdf
Wykaz usług - 5 druk.pdf
Wykaz wyposażenia - 6 druk.pdf
Wykaz osób - 7 druk.pdf
Oświadczenie Wykonawcy - druk 8.pdf