OGŁOSZENIE

przetargu nieograniczonego na odwodnienie osadu na oczyszczalni ścieków w Lublińcu
SPECYFIKACJA.pdf
Formularz ofertowy 1- osad.pdf
oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-warunki-udzialu-postepowanie-jednoetapowe.pdf
oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia.pdf
Umowa na odwadnianie 2020.pdf
OŚWIADCZENIE O GRUPIE KAPITALOWEJ - zał. nr 4.pdf
Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz usług.pdf
Wykaz wyposażenia - 6 druk.pdf
Wykaz osób - 7 druk.pdf
Oświadczenie Wykonawcy - druk 8.pdf

OGŁOSZENIE


wyników wyboru oferty na usuwanie odpadów komunalnych

Ogłoszenie wyniku wyboru 2020.pdf