Z A P R O S Z E N I E
do składania ofert na systematyczne usuwanie stałych odpadów komunalnych z posesji ZGKLiC w Lublińcu.


ZAPROSZENIE 1-2022.pdf