ZAPROSZENIE

do składania ofert na systematyczne usuwanie stałych odpadów komunalnych z posesji ZGKLiC w Lublińcu.

ZAPROSZENIE 1-2021.pdf