OGŁOSZENIE WYNIKU PRZETARGU

na załadunek, transport i zagospodarowanie odpadów : skratek, zawartości piaskownika oraz ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Lublińcu

Ogłoszenie wyniku przetargu na transport 2020.pdf

OGŁOSZENIE

przetargu nieograniczonego na transport i zagospodarowanie odpadów : skratek, zawartości piaskownika oraz ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Lublińcu
Zapytanie i odpowiedź.pdf
Ogłoszenie przetargu na odbiór osadu.pdf
SIWZ 2020.pdf
Formularz ofertowy - transport 2020.pdf
oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-warunki-udzialu-postepowanie-jednoetapowe.pdf
oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia.pdf
UMOWA 2020- wzór.pdf
OŚWIADCZENIE O GRUPIE KAPITALOWEJ - zał. nr 4.pdf
Wykaz usług - zał. nr 5 TRANSPORT.pdf
Wykaz wyposażenia - 6 druk transport.pdf
Oświadczenie Wykonawcy - druk 7 transport.pdf