Z A P R O S Z E N I E 
do składania ofert na dostawę wodomierzy
ZAPROSZENIE do składania ofert 2020.pdf