OGŁOSZENIE POSTĘPOWANIA W TRYBIE PODSTAWOWYM

Ogłoszenie o zamówieniu-2021.pdf
Formularz ofertowy - transport 2021.pdf
oswiadczenie-z-art-125-ust-1-ustawy-Pzp-warunki-udzialu-postepowanie-dwuetapowe.docx- 1.pdf
Zał. 2a-oswiadczenie-z-art-108 i 109 ustawy-Pzp-podstawywykluczenia.pdf
UMOWA 2021 wywóz osadu.pdf
OŚWIADCZENIE O GRUPIE KAPITALOWEJ - zał. nr 4.pdf
Wykaz usług 2021 - zał. nr 5 TRANSPORT.pdf
Wykaz wyposażenia - 6 druk transport.pdf
Wykaz osób - 7 druk T.pdf
Oświadczenie Wykonawcy - druk 8.pdf