Umowy i inne


Instrukcję jak złożyć wniosek znajdziesz w zakładce PORADNIK KLIENTA


1. Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków

2. Protokół zdawczo -odbiorczy dot. umów na zaopatrzenie wody i/lub kanalizacji

3. Podanie ZGKLiC

4. Wniosek o nienaliczanie opłaty za kanalizację sanitarną na potrzeby jednorazowego napełniania basenu kąpielowego 

Dowiedz się jak złożyć wniosek


Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta


Instrukcję jak złożyć wniosek znajdziesz w zakładce PORADNIK KLIENTA


1. Wniosek o utworzenie konta E-BOK

2. Regulamin E-BOK

 

Warunki techniczne 


Instrukcję jak złożyć wniosek znajdziesz w zakładce PORADNIK KLIENTA


1. WNIOSEK o wydanie war. technicznych na przyłącz do sieci- budynek jednorodzinny

2. WNIOSEK o wydanie war. technicznych na przyłącz do sieci- budynek wielorodzinny

2. WNIOSEK o wydanie war. technicznych na podlicznik na cele ogrodowe 


3. WNIOSEK o wydanie war. technicznych na rozdział instalacji


5.  ZGŁOSZENIE gotowości odbioru

 
 
 
Zgłoszenie gotowości do odbioru.pdf