Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta

Zarząd Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa informuje,
że w dniu 26.04.2019r. zostało uruchomione Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta (e-BOK).

Wszystkich Odbiorców usług zapraszamy do złożenia wniosku o założenie konta w e-BOK.


Jak założyć konto e-BOK?

1. Przed rejestracją Odbiorca usług zobowiązany jest do zapoznania się i zaakceptowania Regulaminu.
2. Rejestracja Odbiorcy usług w e-BOK może nastąpić:

  - w siedzibie Zarządu Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa ul. Spokojna 2, 42-700 Lubliniec w Dziale Obsługi Klienta   poprzez wypełnienie wniosku o utworzenie konta w e-BOK. Po weryfikacji danych zawartych we wniosku login i hasło zostaną wydane Odbiorcy usług.

  - za pomocą poczty elektronicznej poprzez wysłanie wypełnionego wniosku o utworzenie konta w e-BOK mailem na adres dok@zgklic.pl. Po weryfikacji danych zawartych we wniosku login i hasło zostaną wysłane Odbiorcy usług za pomocą wiadomości email z załącznikiem zabezpieczonym hasłem.

3. Administrator zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych zawartych we wniosku z treścią zawartej umowy o dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków z Odbiorcą usług.

Wniosek o utworzenie konta E-BOK 2020.pdf
Regulamin E-BOK.pdf