Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta
Jak założyć konto e-BOK?

1. Przed rejestracją Odbiorca usług zobowiązany jest do zapoznania się i zaakceptowania Regulaminu.
2. Rejestracja Odbiorcy usług w e-BOK może nastąpić:

  - w siedzibie Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych ul. Spokojna 2, 42-700 Lubliniec w Dziale Obsługi Klienta poprzez wypełnienie wniosku o utworzenie konta w e-BOK. Po weryfikacji danych zawartych we wniosku login i hasło zostaną wydane Odbiorcy usług.

  - za pomocą poczty elektronicznej poprzez wysłanie wypełnionego wniosku o utworzenie konta w e-BOK mailem na adres dok@zwiuk.eu Po weryfikacji danych zawartych we wniosku login i hasło zostaną wysłane Odbiorcy usług za pomocą wiadomości email.

3. Administrator zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych zawartych we wniosku z treścią zawartej umowy o dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków z Odbiorcą usług.

Wniosek o utworzenie konta EBOK 2023.pdf
Regulamin EBOK 2023.pdf