MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

POIIŚ 2014-2020


 

Projekt pn.: „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lublińcu z uwzględnieniem rozbudowy części osadowej”.

  • Wartość całkowita projektu: 35,8 mln zł
  • Wartość wydatków kwalifikowanych: 21,9 mln zł
  • Wartość dofinansowania: 18,7 mln zł (85% dofinansowania z wydatków kwalifikowanych)
  • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 2.3 "Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach"
  • Oś priorytetowa II "Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu".
 
  • Data podpisania umowy dofinansowania: 06.06.2018 r. Termin zakończenia projektu: do 31.03.2022 r.
 
Jest to największe zadanie inwestycyjne i największa dotacja pozyskana w historii miasta Lublińca.
Kontakt:

Beneficjent - Gmina Lubliniec, ul. Paderewskiego 5, 42-700 Lubliniec          NIP: 5751878473       REGON: 151398391

e-mail: um@lubliniec.pl

TEL.:
+48 (34) 353-01-00 , (numer wew.)
+48 (34) 353-01-01
+48 (34) 353-01-02
+48 (34) 353-01-03
+48 (34) 353-01-04
 
FAX:
+48 (34) 353-01-05
+48 (34) 353-01-06
+48 (34) 353-01-07

 

Miejsce realizacji projektu:

Oczyszczalnia Ścieków Komunalnych - ul. Spokojna 2, 42-700 Lubliniec
tel. (034) 351-40-00, e-mail: kontakt@zwiuk.eu