SPRAWOZDANIA Z BADAŃ 2022


21_10_2022 Badania Wody Gmina Lubliniec.pdf.pdf
05_08_2022 Badania Wody Gmina Lubliniec.pdf.pdf
10_05_2022 Badania Wody Gmina Lubliniec.pdf.pdf
02_03_2022 Badania Wody Gmina Lubliniec.pdf

SPRAWOZDANIA Z BADAŃ 2021


03_12_2021 Badania Wody Gmina Lubliniec.pdf
01_09_2021 Badania Wody Gmina Lubliniec.pdf
06_08_2021 Badania Wody Gmina Lubliniec.pdf
Badania Wody Gmina Lubliniec 2021-05-04 .pdf
Badania Wody Gmina Lubliniec 2021-03-04.pdf
 

SPRAWOZDANIA Z BADAŃ 2020


Sieć wodociągowa Kokotek MARKOT Kokotek 42.pdf
Sieć wodociągowa Kokotek SUW Kokotek - woda podawana do sieci.pdf
Sieć wodociągowa Lubliniec Budynek mieszkalny, ul. Sobieskiego 40.pdf
Sieć wodociągowa Lubliniec Hurtownia Romex ul. Oleska 62.pdf
Sieć wodociągowa Lubliniec Przepompownia II stopnia - ul. Piaskowa - Ujęcie wody.pdf
 

SPRAWOZDANIA Z BADAŃ 2019


Ujęcie wody nr 1 ul. Piaskowa Przepompownia II stopnia.pdf
Sieć Wodociągowa Piaskowa ul. Sobieskiego 40, Budynek mieszkalny.pdf
Sieć Wodociągowa Piaskowa PPiS Lubliniec ul. Dworcowa 17.pdf
Sieć Wodociągowa Kokotek MARKOT Kokotek 42.pdf
Sieć Wodociągowa Częstochowska Przedszkole ul. Hajdy Wawrzyńca 20.pdf
Ujęcie wody nr 1 ul. Piaskowa Przepompownia II stopnia .pdf
Sieć Wodociągowa Kokotek SUW Kokotek.pdf
Sieć Wodociągowa Piaskowa Piekarnia ul. Damrota 3.pdf
Sieć Wodociągowa Piaskowa PPiS Lubliniec ul. Dworcowa 17.pdf
Sieć Wodociągowa Piaskowa ZGKLiC ul. Spokojna 2.pdf
 
 

 

SPRAWOZDANIA Z BADAŃ 2018


Sieć_Wodociągowa_Kokotek – SUW Kokotek.pdf.pdf
Sieć_Wodociągowa_Piaskowa – Przepompownia II stopnia.pdf
Sieć_Wodociągowa_Piaskowa – Piekarnia, ul. Damrota 3.pdf
Sieć_Wodociągowa_Częstochowska – Hurtowania ROMEX, ul. Oleska 62.pdf
Sieć_Wodociągowa_Piaskowa – Przepompownia II stopnia.pdf
Sieć_Wodociągowa_Piaskowa – PPiS Lubliniec, ul. Dworcowa 17.pdf
Sieć_Wodociągowa_Piaskowa – Budynek Mieszkalny, ul. Sobieskiego 40.pdf
Sieć_Wodociągowa_Częstochowska – Hurtowania ROMEX, ul. Oleska 62.pdf
Sieć_Wodociągowa_Piaskowa – Piekarnia, ul. Damrota 3.pdf
Sieć_Wodociągowa_Piaskowa – Przepompownia II stopnia.pdf
Sieć_Wodociągowa_Piaskowa – PPiS Lubliniec, ul. Dworcowa 17.pdf
Sieć_Wodociągowa_Piaskowa – Budynek Mieszkalny, ul. Sobieskiego 40.pdf
Sieć_Wodociągowa_Częstochowska – Przedszkole, ul. Hajdy Wawrzyńca 20.pdf
Sieć_Wodociągowa_Kokotek – MARKOT, Kokotek 42.pdf
Sieć_Wodociągowa_Piaskowa – Przepompownia II stopnia.pdf.pdf
Sieć_Wodociągowa_Piaskowa – PPiS Lubliniec, ul. Dworcowa 17.pdf.pdf
Sieć_Wodociągowa_Kokotek – SUW Kokotek.pdf.pdf
Raport_z_badań_10_2018.pdf

SPRAWOZDANIA Z BADAŃ 2017


Sieć_Wodociągowa_Piaskowa – ZGKLiC, ul. Spokojna 2.pdf
Sieć_Wodociągowa_Częstochowska – Przedszkole, ul. Hajdy Wawrzyńca 20.pdf
Sieć_Wodociągowa_Kokotek – SUW Kokotek.pdf
Sieć_Wodociągowa_Piaskowa – Przepompownia II stopnia.pdf
Sieć_Wodociągowa_Piaskowa – ZGKLiC, ul. Spokojna 2.pdf
Sieć_Wodociągowa_Piaskowa – Przepompownia II stopnia.pdf
Sieć_Wodociągowa_Piaskowa – PPiS Lubliniec, ul. Dworcowa 17.pdf
Sieć_Wodociągowa_Piaskowa – Piekarnia, ul. Damrota 3.pdf
Sieć_Wodociągowa_Piaskowa – Budynek Mieszkalny, ul. Sobieskiego 40.pdf
Sieć_Wodociągowa_Częstochowska – Wieża ciśnień, ul. Częstochowska.pdf
 
 

SPRAWOZDANIA Z BADAŃ 2016


Sieć_Wodociągowa_Piaskowa – ZGKLiC, ul. Spokojna 2.pdf
Sieć_Wodociągowa_Piaskowa – Przepompownia II stopnia.pdf
Sieć_Wodociągowa_Kokotek – SUW Kokotek.pdf
Sieć_Wodociągowa_Częstochowska – Przedszkole, ul. Hajdy Wawrzyńca 20.pdf
Sieć_Wodociągowa_Piaskowa – ZGKLiC, ul. Spokojna 2.pdf
Sieć_Wodociągowa_Piaskowa – ASA, ul.Piłsudskiego 9.pdf
Sieć_Wodociągowa_Piaskowa – Budynek Mieszkalny, ul. Sobieskiego 40.pdf
Sieć_Wodociągowa_Częstochowska – Wieża ciśnień, ul. Częstochowska.pdf
Sieć_Wodociągowa_Częstochowska – Apteka, ul. Częstochowska 1A.pdf
Sieć_Wodociągowa_Piaskowa – PPiS Lubliniec, ul. Dworcowa 17.pdf
Sieć_Wodociągowa_Piaskowa – Budynek Mieszkalny, ul. Sobieskiego 40.pdf
Sieć_Wodociągowa_Piaskowa – ASA, ul.Piłsudskiego 9.pdf
Sieć_Wodociągowa_Częstochowska – Przedszkole, ul. Hajdy Wawrzyńca 20.pdf
 
 

SPRAWOZDANIA Z BADAŃ 2015


Sieć_Wodociągowa_Piaskowa – ZGKLiC, ul. Spokojna 2.pdf
Sieć_Wodociągowa_Piaskowa – Przepompownia II stopnia.pdf
Sieć_Wodociągowa_Kokotek – SUW Kokotek.pdf
Sieć_Wodociągowa_Piaskowa – Przepompownia II stopnia.pdf
Sieć_Wodociągowa_Kokotek – MARKOT, Kokotek 42.pdf
Sieć_Wodociągowa_Kokotek – Sielankowe Klimaty, Kokotek 16.pdf
Sieć_Wodociągowa_Częstochowska – Przedszkole, ul. Hajdy Wawrzyńca 20.pdf
Sieć_Wodociągowa_Częstochowska – Hurtowania ROMEX, ul. Oleska 62.pdf
Sieć_Wodociągowa_Częstochowska – Wieża ciśnień, ul. Częstochowska.pdf
Sieć_Wodociągowa_Piaskowa – Budynek Mieszkalny, ul. Sobieskiego 40.pdf
Sieć_Wodociągowa_Piaskowa – PPiS Lubliniec, ul. Dworcowa 17.pdf
 

SPRAWOZDANIA Z BADAŃ 2014


Sieć_Wodociągowa_Częstochowska – DPS, ul. Kochcicka 14.pdf
Sieć_Wodociągowa_Częstochowska – Hurtowania ROMEX, ul. Oleska 62.pdf
Sieć_Wodociągowa_Częstochowska – Wieża ciśnień, ul. Częstochowska.pdf
Sieć_Wodociągowa_Piaskowa – DPS Zameczek, ul. 74 GPP 2.pdf