MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 

POIIŚ 2014-2020


Dla Klientówtel. (034)  351 40 11

       (034) 351 40 12

Godziny otwarcia DOK:

poniedziałek – piątek, 7.00 – 15.00


Lubliniec, dnia 12.02.2021r.   

 Zarząd Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa informuje, że Basen Kryty w Lublińcu przy ul. Powstańców Śl. 42 wznawia swoją działalność od 12 lutego do 28 lutego 2021r.
 Otwarcie basenu następuje w ścisłym reżimie sanitarnym.    Obowiązują ,,Zasady korzystania z Basenu Krytego w Lublińcu przy ul. Powstańców Śl. 42 na czas obowiązywania stanu epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 (Covid-19)’’.
 Powyższa decyzja spowodowana jest ogłoszeniem Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2021 r.w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
(Dz.U. z 2021r., poz. 267).

Telefon : 34 356 28 75 , 34 351 3792.


Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny 

(OSR)

w Lublińcu przy ul. 74 GPP 7 

Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek od 7:00 do 15:00 


Obowiązuje rezerwacja boiska (sztuczna nawierzchnia).
W celu rezerwacji prosimy o kontakt z Administratorem.

Telefon kontaktowy: 663504037
e-mail : osr.lubliniec@o2.pl


Awaria WOD- KAN

W razie awarii związanych z siecią wodociągową
i kanalizacyjną udostępniamy Państwu numery
telefonów, pod którym przez całą dobę dostępne
są wykwalifikowane służby, uprawnione do
ich usuwania.

(034) 356-20-39
609 407 133

  • Wymiany wodomierzy,
  • podliczniki na cele ogrodowe,
  • awarie wodomierzy

Kontakt :

poniedziałek – piątek, 7.00 – 15.00

  • (034) 351 40 07
  •  660 421 314 

 
 

AktualnościOGŁOSZENIE

      Od 13 lutego 2021 r.  lodowisko wznawia działalność z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Zasady korzystania z lodowiska w okresie

epidemii COVID-19

1. Na tafli lodowiska może przebywać jednocześnie maksymalnie 40 osób.
2. Wszystkie osoby przebywające na terenie lodowiska mają obowiązek zakrywania ust i nosa.
3. Każda osoba na terenie obiektu zobowiązana jest do dezynfekcji rąk.
4. W trakcie jazdy na tafli lodu obowiązuje zakrywanie ust i nosa.
5. Należy zachować bezpieczny dystans społecznego min 1,5 – 2m.
6. Obowiązuje zakaz korzystania z lodowiska przez osoby z objawami infekcji.

UWAGA: Na lodowisku znajduje się osobne wejście i osobne wyjście odpowiednio oznaczone, przy których są ustawione punkty do dezynfekcji. W związku z obostrzeniami obowiązują godzinne sesje, przy otwarciu danej sesji pracownik obsługi lodowiska kontroluje ilość osób wchodzących. Każdy uczestnik zobowiązany jest również do opuszczenia obiektu zgodnie z godziną zakończenia sesji. Wszyscy uczestnicy muszą przestrzegać zasad oraz stosować się do poleceń pracowników obsługi lodowiska. Liczymy na zrozumienie i wyrozumiałość.

Administrator lodowiska.


Lubliniec, dnia 12.02.2021r.

   Zarząd Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa informuje, że Basen Kryty w Lublińcu przy ul. Powstańców Śl. 42  wznawia swoją działalność od 12 lutego do 28 lutego 2021r.
   Otwarcie basenu następuje w ścisłym reżimie sanitarnym.    Obowiązują ,,Zasady korzystania z Basenu Krytego w Lublińcu przy ul. Powstańców Śl. 42 na czas obowiązywania stanu epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 (Covid-19)’’.
   Powyższa decyzja spowodowana jest ogłoszeniem Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2021 r.w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
(Dz.U. z 2021r., poz. 267).

Telefon : 34 356 28 75 , 34 351 3792.


KOMUNIKAT

Podczas uroczystości pogrzebowych w kaplicy może przebywać maksymalnie 28 osób.

Administrator Cmentarza


KOMUNIKAT

 Uprzejmie informujemy, że ze względu na wzrost liczby zakażeń COVID-19 ZGKLiC w Lublińcu od 12 października br. wstrzymuje do odwołania bezpośrednie odczyty wodomierzy dokonywane przez Inkasentów w budynkach Odbiorców Usług.
 W związku z powyższym prosimy Odbiorców Usług o dokonanie samodzielnego odczytu wodomierza i podanie tej informacji bezpośrednio do Inkasenta.

Inkasenci:
Piotr Furman: 668-807-886
Dariusz Lizurek: 668-807-884
Dariusz Monkos: 606-179-435

 W przypadku nie otrzymania aktualnego stanu wodomierza, Inkasent wystawi fakturę zgodnie ze średnim zużyciem z poprzednich 3 miesięcy.

Dział Obsługi Klienta


KOMUNIKAT

ZGKLiC informuje, że od dnia 01.10.2020r. ulegają zmianie godziny otwarcia kasy.
 KASA czynna będzie w godzinach 7:30 0 14:30.


Dnia 29.05.2020r. następuje zmiana ceny za wodę i odprowadzanie ścieków.

Więcej informacji w zakładce Taryfy.KOMUNIKAT W SPRAWIE ZASAD  FUNKCJONOWANIA TARGU ZIELNEGO W LUBLIŃCU W OKRESIE PANDEMII  


Informujemy, że od 12.05.2020r. wznowione zostaje prowadzenie handlu na targu zielnym na terenie parkingu przy Placu Grotowskiego przy zachowaniu obostrzeń, wynikających
 z aktualnie obowiązujących przepisów tj. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020r.
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń , nakazów
 i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
(poz. 792).

ZASADY FUNKCJONOWANIA TARGU ZIELNEGO W LUBLIŃCU W OKRESIE PANDEMII  

-Zarówno handlujący jak i klienci zobowiązani są do przestrzegania zasad w zakresie zachowania bezpieczeństwa i higieny.

-Wyznaczone zostały godziny handlu od 7.00 do 12.00.

-Na targu zielnym będzie można handlować artykułami spożywczymi, rolniczymi, ogrodniczymi.  

-Wszystkich przebywających na terenie targu obowiązuje zasada zakrywania ust i nosa.

-Obowiązuje zachowanie 2 metrowej odległości od innych.

-Na jedno miejsce prowadzenia sprzedaży na straganie
w tym samym czasie mogą przebywać maksymalnie 4 osoby

-Obowiązuje zachowanie minimum 3 m odległości miedzy stoiskami.

-Sprzedający ma obowiązek zapewnienia kupującym rękawiczek ochronnych lub płynu dezynfekującego oraz bieżącej dezynfekcji stoiska.

-Przypominamy o konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa żywności i stosowania właściwej higienę rąk.

-W miarę możliwości prosimy korzystać głównie z płatności bezgotówkowych

-Prosimy bezwzględnie stosować się do komunikatów
i zaleceń pracowników obsługi i administratora targowiska.

-Prosimy o zachowanie wszelkich środków ostrożności
i stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.

                                                                                      Administrator Targowiska

                                                                                     


Lubliniec, dnia 10.04.2020r.


KOMUNIKAT

  ZGKLiC informuje, że w związku z rozpoczynającym się sezonem letnim jest możliwe jednorazowe zwolnienie z opłaty za odprowadzanie ścieków w przypadku jednokrotnego napełniania basenu wodą wodociągową.


UWAGA NA OSZUSTÓW
PODAJĄCYCH SIĘ ZA
PRACOWNIKÓW WODOCIĄGÓW!


W związku z odnotowanymi zdarzeniami dotyczącymi odpłatnego pobierania próbek wody przekazujemy niniejszy komunikat.

Uwaga na złodziei, którzy mogą podawać się za pracowników wodociągów. ZGKLiC ostrzega przed oszustami i jednocześnie informuje, że pracowników przedsiębiorstwa można łatwo zweryfikować.

Pracownicy ZGKLiC w Lublińcu usuwający awarię lub wykonujący inne czynności (np. wymiana wodomierzy) poruszają się oznakowanymi samochodami. Inkasenci są wyposażeni w opieczętowane identyfikatory ZGKLiC.

Jeżeli chcą Państwo potwierdzić tożsamość pracownika Wodociągów, prosimy o kontakt pod numerami telefonów:

W godzinach od 7 do 15 w Dziale Obsługi Klienta 
tel: (34) 351 40 11,  (34) 351 40 12

Po godzinie 15:00 całodobowy dyżur:
(034) 356-20-39
609 407 133

Apelujemy o zachowanie ostrożności.


KOMUNIKAT

Zarząd Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa informuje, że w dniu 26.04.2019r. zostało uruchomione Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta (e-BOK).
Wszystkich Odbiorców usług zapraszamy do złożenia wniosku o założenie konta w e-BOK.

https://ebok.zgklic.pl


 

 Lubliniec, dnia 18.02.2018r.

 

KOMUNIKAT

ZGKLiC informuje o zmianie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Lubliniec.

Uchwała Nr 43/IV/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Lubliniec”.

Regulamin.pdf

 Lubliniec, dnia 25.05.2018r. 

 

KOMUNIKAT

ZGKLiC informuje o zmianie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Lubliniec na okres 3 lat.
Zatwierdzona Decyzją NR GL.RET.070.7.110.2018.EK Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach z dn. 26 kwietnia 2018r.
Taryfa obowiązuje od dnia 29 maja 2018r.
Z dniem wejścia w życie niniejszej taryfy przestają obowiązywać postanowienia taryfy poprzedniej.
Przez pierwszy rok obowiązywania nowych taryf ich wysokość nie uległa zmianie.

Taryfa ZGKLiC.pdf

Zapraszamy na 
Ośrodek Sportowo - Rekreacyjny  (OSR) mieszczący się przy ul. 74 GGP 7 w Lublińcu. 

W celu rezerwacji boiska do gry w piłkę nożna prosimy o kontakt z Administratorem pod nr telefonu : 663504037 oraz mailowo osr.lubliniec@o2.pl .


Lubliniec, 29.12.2017 r. 

             

Ogłoszenie

   Informujemy , że informacje na temat twardości wody w na terenie miasta  Lublińca znajdują się w zakładce AKTUALNOŚCI
        

Administrator strony ZGKLiC 


               Lubliniec, 30.10.2017r.


Ogłoszenie

         Informujemy, że uruchomiliśmy  do Państwa     dyspozycji Internetową Wyszukiwarkę Grobów która   umożliwia odnalezienie swoich bliskich w bazie osób   pochowanych oraz zlokalizowanie ich grobu na   dokładnej mapie cmentarza.
          Znajdują się tam również wszystkie niezbędne     informacje dotyczące cmentarza.


Zapraszamy do zapoznania się z zawartością strony
i skorzystania z interaktywnego planu cmentarza.


cache_2474991318jpg-t1493721041_1jpg

Akceptujemy płatności kartami płatniczymi

 

Komfort i wygoda naszych klientów są dla nas najważniejsze!

Od teraz, w kasie ZGKLiC można zapłacić kartą płatniczą

w tym również zbliżeniowo.