Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta

Zarząd Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa informuje,
że w dniu 26.04.2019r. zostało uruchomione Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta (e-BOK).

Wszystkich Odbiorców usług zapraszamy do złożenia wniosku o założenie konta w e-BOK.


Jak założyć konto e-BOK?

1. Przed rejestracją Odbiorca usług zobowiązany jest do zapoznania się i zaakceptowania Regulaminu.
2. Rejestracja Odbiorcy usług w e-BOK może nastąpić wyłącznie w siedzibie Zarządu Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa ul. Spokojna 2, 42-700 Lubliniec poprzez wypełnienie wniosku o utworzenie konta w Elektronicznym Biurze Obsługi Klienta.
3. Administrator zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych zawartych we wniosku z treścią zawartej umowy o dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków z Odbiorcą usług.
4. Po weryfikacji danych login i hasło zostaną wydane Odbiorcy usług w Dziale Obsługi Klienta w siedzibie Zarządu Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa ul. Spokojna 2, 42-700 Lubliniec.

Wniosek o utworzenie konta E-BOK 2019.pdf
Regulamin E-BOK.pdf