Uprzejmie informujemy, iż od 2023 roku nie będzie możliwości odliczenia ścieków na potrzeby napełnienia basenu kąpielowego na podstawie wniosku. Woda bezpowrotnie zużyta będzie rozliczana wyłącznie na podstawie podlicznika na cele ogrodowe.
WNIOSEK O NIENALICZANIE OPŁATY ZA KANALIZACJĘ SANITARNĄ 

NA POTRZEBY NAPEŁNIANIA BASENU KĄPIELOWEGO

Skontaktuj się z nami