Dział Obsługi Klienta


Lubliniec, dnia 14.04.2022r.

KOMUNIKAT

 ZGKLiC informuje, że w związku z rozpoczynającym się sezonem letnim jest możliwe jednorazowe zwolnienie z opłaty za odprowadzanie ścieków w przypadku jednokrotnego napełniania basenu wodą wodociągową.

  Zachęcamy do składania wniosków za pomocą formularza dostępnego w zakładce ELEKTRONICZNY WNIOSEK - BASEN.

  Wniosek można złożyć tylko jeden raz w terminie do dnia 31.08.2022r.

  ZGKLiC zastrzega sobie prawo do wstrzymania przyjmowania wniosków w przypadku pogorszenia sytuacji hydrologicznej.

  W przypadku kilkukrotnego napełniania basenu, wymagane jest opomiarowanie poboru wody podlicznikiem ogrodowym.

  W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy dzwonić pod nr tel. (34) 351- 40-12;  (34) 351- 40-11
w godzinach od 7:00 do 15-00.


 

INFORMACJA DLA WNIOSKODAWCÓW

 

 Uprzejmie informujemy, iż od 2023 roku nie będzie możliwości odliczenia ścieków na potrzeby napełnienia basenu kąpielowego na podstawie wniosku. Woda bezpowrotnie zużyta będzie rozliczana wyłącznie na podstawie podlicznika na cele ogrodowe.

 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (DZ.U. z 2020 r. poz. 2028 z późn. zm.) 

 Art. 27 ust.6. "W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel jest ustalona na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług."


JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK:

 1. Wniosek standardowy dostępny do pobrania tutaj.
 2. Wniosek elektroniczny bez logowania - wypełnij formularz
 3. Wniosek elektroniczny EBOK


Wniosek Elektroniczny EBOK

 1.  Zaloguj się do swojego konta w E-BOK
 2.   eBOK->
 3.   Zgłoszenia->
 4.   Rejestruj nowe zgłoszenie->
 5.   Wniosek o nienaliczanie opłaty za kanalizację sanitarną - basen
 6.   Wypełnij wniosek
 7.   Kliknij Zatwierdź
 8.   Po weryfikacji wniosku, zostanie wystawiona faktura i udostępniona w serwisie E-BOK oraz przesłana na adres
   email.

Dział Obsługi Klienta mieści się w siedzibie Zarządu Gospodarki Komunalnej,
Lokalowej i Ciepłownictwa 
w Lublińcu ul. Spokojna 2, pokój nr 8.


tel. (034)  351 40 11

       (034) 351 40 12


e-mail:  dok@zgklic.pl


Godziny otwarcia DOK: poniedziałek – piątek, 7.00 – 15.00
 

W godzinach otwarcia w Dziale Obsługi Klienta :

 • Pomożemy  wypełnić wnioski
 • Objaśnimy procedury postępowania
 • wystawimy fakturę
 • przyjmiemy wnioski,
 • w razie konieczności skontaktujemy  z pracownikiem merytorycznym odpowiedzialnym za załatwienie sprawy.

W biurze można podpisać umowy, odebrać dokumenty, opinie, decyzje.