Lubliniec, dnia 29.11.2019r.

            Zarząd Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa informuje, że Basen Kryty w Lublińcu przy                    ul. Powstańców Śl. 42 w dniach od 21 grudnia 2019r. do 06 stycznia 2020r. będzie nieczynny z powodu                   przerwy techniczne polegającej na całkowitej wymianie wody w niecce basenowej, przeglądzie i remoncie           urządzeń instalacji technologicznej.

         Jednocześnie informuje , że termin na  wykupione karnety   zostaje przedłużony o czas trwania przerwy.

    Telefon : 34 356 28 75 , 34 351 3792.

                Wszystkich użytkowników przepraszamy i zapraszamy ponownie.

 

                                               Lubliniec, dnia 21.11.2019r.

       Na podstawie przeprowadzonych w dniu 18.11.2019r.  badań,   stwierdzono, że woda  na Basenie  Krytym w Lublińcu przy  ulicy   Powstańców Śląskich 42 spełnia  wymagania  określone w   Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia   9 listopada 2015 r. w sprawie  wymagań jakim powinna odpowiadać woda w pływalniach (Dz.U z 2015r., poz. 2016).

  Wyniki dostępne są w biurze Basenu Krytego.

Roczna ocena wody na pływalni  
za okres od 02.06.2018r.  do 01.06.2019r. 

Roczna ocena 02.06.18r. do 01.06.19r.pdf