Lubliniec, dnia 29.07.2019r. 

            Zarząd Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa informuje, że Basen Kryty w Lublińcu przy                          ul.Powstańców Śl. 42 w dniach od 05 sierpnia 2019r r. do 01 września 2019r. będzie nieczynny z powodu                       przerwy   technologicznej  polegającej na całkowitej wymianie wody w niecce basenowej, przeglądzie i remoncie         urządzeń   instalacji technologicznej.

      Jednocześnie informuje , że termin na wykupione karnety   zostaje przedłużony o czas trwania przerwy.

     Telefon : 34 356 28 75 , 34 351 3792.

     Wszystkich użytkowników przepraszamy.


                                               Lubliniec, dnia 25.07.2019r.

       Na podstawie przeprowadzonych w dniu 22.07.2019r.  badań,   stwierdzono, że woda  na Basenie  Krytym w Lublińcu przy  ulicy   Powstańców Śląskich 42 spełnia  wymagania  określone w   Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia   9 listopada 2015 r. w sprawie  wymagań jakim powinna odpowiadać woda w pływalniach (Dz.U z 2015r., poz. 2016).

  Wyniki dostępne są w biurze Basenu Krytego.

Roczna ocena wody na pływalni  
za okres od 02.06.2018r.  do 01.06.2019r. 

Roczna ocena 02.06.18r. do 01.06.19r.pdf