Lubliniec, dnia 12.03.2020r. 

O G Ł O S Z E N I E

    Zarząd Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa informuje, że Basen Kryty w Lublińcu                               przy ul. Powstańców Śl. 42 w związku z możliwą epidemią koronawirusa                                                                 zawiesza swoją działalność od 13 marca 2020r. aż do odwołania.                

 Telefon : 34 356 28 75 , 34 351 3792.

  Wszystkich użytkowników za utrudnienie przepraszamy. 


                                               Lubliniec, dnia 18.03.2020r.

       Na podstawie przeprowadzonych w dniu 16.03.2020r.  badań,   stwierdzono, że woda  na Basenie  Krytym w Lublińcu przy  ulicy   Powstańców Śląskich 42 spełnia  wymagania  określone w   Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia   9 listopada 2015 r. w sprawie  wymagań jakim powinna odpowiadać woda w pływalniach (Dz.U z 2015r., poz. 2016).

  Wyniki dostępne są w biurze Basenu Krytego.

Roczna ocena wody na pływalni  
za okres od 02.06.2018r.  do 01.06.2019r. 

Roczna ocena 02.06.18r. do 01.06.19r.pdf