O G Ł O S Z E N I E  

            Zarząd Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa informuje, że w dniu   25 maja 2018r. (sobota)  Basen   Kryty     w Lublińcu przy ul. Powstańców Śl. 42 będzie nieczynny  z powodu utworzenia w holu basenu lokalu wyborczego, w związku   wyborami do Parlamentu Europejskiego  w dniu 26 maja  2018r..

 Jednocześnie informuje , że termin na wykupione karnety indywidualne i rodzinne zostaje przedłużony o czas trwania przerwy.

 Telefon : 34 356 28 75 , 34 351 37 92.

 Wszystkich użytkowników przepraszamy.


                                               Lubliniec, dnia 23.05.2019r.

       Na podstawie przeprowadzonych w dniu 20.05.2019r.  badań,   stwierdzono, że woda  na Basenie  Krytym w Lublińcu przy  ulicy   Powstańców Śląskich 42 spełnia  wymagania  określone w   Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia   9 listopada 2015 r. w sprawie  wymagań jakim powinna odpowiadać woda w pływalniach (Dz.U z 2015r., poz. 2016).

  Wyniki dostępne są w biurze Basenu Krytego.

Roczna ocena wody na pływalni  
za okres od 02.06.2017r.  do 01.06.2018r. 

02.06.2017r do 01.06.2018r..pdf