SPRAWOZDANIA Z BADAŃ 2018


Sieć_Wodociągowa_Kokotek – SUW Kokotek.pdf.pdf
Sieć_Wodociągowa_Piaskowa – Przepompownia II stopnia.pdf
Sieć_Wodociągowa_Piaskowa – Piekarnia, ul. Damrota 3.pdf
Sieć_Wodociągowa_Częstochowska – Hurtowania ROMEX, ul. Oleska 62.pdf
Sieć_Wodociągowa_Piaskowa – Przepompownia II stopnia.pdf
Sieć_Wodociągowa_Piaskowa – PPiS Lubliniec, ul. Dworcowa 17.pdf
Sieć_Wodociągowa_Piaskowa – Budynek Mieszkalny, ul. Sobieskiego 40.pdf
Sieć_Wodociągowa_Częstochowska – Hurtowania ROMEX, ul. Oleska 62.pdf
Sieć_Wodociągowa_Piaskowa – Piekarnia, ul. Damrota 3.pdf
Sieć_Wodociągowa_Piaskowa – Przepompownia II stopnia.pdf
Sieć_Wodociągowa_Piaskowa – PPiS Lubliniec, ul. Dworcowa 17.pdf
Sieć_Wodociągowa_Piaskowa – Budynek Mieszkalny, ul. Sobieskiego 40.pdf
Sieć_Wodociągowa_Częstochowska – Przedszkole, ul. Hajdy Wawrzyńca 20.pdf
Sieć_Wodociągowa_Kokotek – MARKOT, Kokotek 42.pdf
Sieć_Wodociągowa_Piaskowa – Przepompownia II stopnia.pdf.pdf
Sieć_Wodociągowa_Piaskowa – PPiS Lubliniec, ul. Dworcowa 17.pdf.pdf
Sieć_Wodociągowa_Kokotek – SUW Kokotek.pdf.pdf
Raport_z_badań_10_2018.pdf

SPRAWOZDANIA Z BADAŃ 2017


Sieć_Wodociągowa_Piaskowa – ZGKLiC, ul. Spokojna 2.pdf
Sieć_Wodociągowa_Częstochowska – Przedszkole, ul. Hajdy Wawrzyńca 20.pdf
Sieć_Wodociągowa_Kokotek – SUW Kokotek.pdf
Sieć_Wodociągowa_Piaskowa – Przepompownia II stopnia.pdf
Sieć_Wodociągowa_Piaskowa – ZGKLiC, ul. Spokojna 2.pdf
Sieć_Wodociągowa_Piaskowa – Przepompownia II stopnia.pdf
Sieć_Wodociągowa_Piaskowa – PPiS Lubliniec, ul. Dworcowa 17.pdf
Sieć_Wodociągowa_Piaskowa – Piekarnia, ul. Damrota 3.pdf
Sieć_Wodociągowa_Piaskowa – Budynek Mieszkalny, ul. Sobieskiego 40.pdf
Sieć_Wodociągowa_Częstochowska – Wieża ciśnień, ul. Częstochowska.pdf
 
 

SPRAWOZDANIA Z BADAŃ 2016


Sieć_Wodociągowa_Piaskowa – ZGKLiC, ul. Spokojna 2.pdf
Sieć_Wodociągowa_Piaskowa – Przepompownia II stopnia.pdf
Sieć_Wodociągowa_Kokotek – SUW Kokotek.pdf
Sieć_Wodociągowa_Częstochowska – Przedszkole, ul. Hajdy Wawrzyńca 20.pdf
Sieć_Wodociągowa_Piaskowa – ZGKLiC, ul. Spokojna 2.pdf
Sieć_Wodociągowa_Piaskowa – ASA, ul.Piłsudskiego 9.pdf
Sieć_Wodociągowa_Piaskowa – Budynek Mieszkalny, ul. Sobieskiego 40.pdf
Sieć_Wodociągowa_Częstochowska – Wieża ciśnień, ul. Częstochowska.pdf
Sieć_Wodociągowa_Częstochowska – Apteka, ul. Częstochowska 1A.pdf
Sieć_Wodociągowa_Piaskowa – PPiS Lubliniec, ul. Dworcowa 17.pdf
Sieć_Wodociągowa_Piaskowa – Budynek Mieszkalny, ul. Sobieskiego 40.pdf
Sieć_Wodociągowa_Piaskowa – ASA, ul.Piłsudskiego 9.pdf
Sieć_Wodociągowa_Częstochowska – Przedszkole, ul. Hajdy Wawrzyńca 20.pdf
 
 

SPRAWOZDANIA Z BADAŃ 2015


Sieć_Wodociągowa_Piaskowa – ZGKLiC, ul. Spokojna 2.pdf
Sieć_Wodociągowa_Piaskowa – Przepompownia II stopnia.pdf
Sieć_Wodociągowa_Kokotek – SUW Kokotek.pdf
Sieć_Wodociągowa_Piaskowa – Przepompownia II stopnia.pdf
Sieć_Wodociągowa_Kokotek – MARKOT, Kokotek 42.pdf
Sieć_Wodociągowa_Kokotek – Sielankowe Klimaty, Kokotek 16.pdf
Sieć_Wodociągowa_Częstochowska – Przedszkole, ul. Hajdy Wawrzyńca 20.pdf
Sieć_Wodociągowa_Częstochowska – Hurtowania ROMEX, ul. Oleska 62.pdf
Sieć_Wodociągowa_Częstochowska – Wieża ciśnień, ul. Częstochowska.pdf
Sieć_Wodociągowa_Piaskowa – Budynek Mieszkalny, ul. Sobieskiego 40.pdf
Sieć_Wodociągowa_Piaskowa – PPiS Lubliniec, ul. Dworcowa 17.pdf
 

SPRAWOZDANIA Z BADAŃ 2014


Sieć_Wodociągowa_Częstochowska – DPS, ul. Kochcicka 14.pdf
Sieć_Wodociągowa_Częstochowska – Hurtowania ROMEX, ul. Oleska 62.pdf
Sieć_Wodociągowa_Częstochowska – Wieża ciśnień, ul. Częstochowska.pdf
Sieć_Wodociągowa_Piaskowa – DPS Zameczek, ul. 74 GPP 2.pdf