Światowy Dzień Wody

„Woda i ścieki” -  to hasło przewodnie 2017 r. Już po raz dwudziesty piąty, 22 marca na całym świecie obchodzony będzie Światowy Dzień Wody. W tym roku hasło przewodnie ma zwrócić naszą uwagę na zależność pomiędzy jakością i stanem ekosystemów wodnych a ściekami.          Święto to ustanowione zostało przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1992 roku. Powodem powołania tego święta był fakt, że ponad miliard ludzi na całym świecie nie ma dostępu do czystej wody pitnej. Celem Światowego Dnia Wody jest uświadamianie społeczeństwu  jak ogromną rolę ona  odgrywa  oraz do jak bardzo niebezpiecznych skutków może  doprowadzić spadek jej cennych zasobów.      
  W tym roku święto obchodzone będzie po raz dwudziesty piąty, a jego hasło przewodnie to ścieki. Dlaczego właśnie ścieki ? Ponieważ ścieki są nieodzownym elementem działalności człowieka.

  Większość ścieków pochodzących z naszych domów czy też zakładów przemysłowych wraca do środowiska bez ponownego wykorzystania i bez oczyszczenia. Dlatego tegoroczny temat Światowego Dnia Wody ma za zadanie zwrócić  naszą uwagę na znaczenie właściwego gospodarowania zużytą wodą jako niedocenionym potencjalnym źródłem czystej wody.

Dlatego tak ważne jest aby nauczyć  się mądrze nimi gospodarować i w jak najlepszy sposób wykorzystywać ich potencjał. Zamiast  marnować ścieki , można skutecznie redukować ich ilość i ponownie je wykorzystywać.    

Więcej informacji na temat Światowego Dnia Wody na stronach: 

http://www.ekokalendarz.pl/kategoria/swieta/swiatowy-dzien-wody/ ,http://www.worldwaterday.org/theme/

http://www.unwater.org/worldwaterday/ ,

http://www.un.org/en/events/waterday/index.shtml ,

http://www.worldwaterday.org/ ,

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awiatowy_Dzie%C5%84_Wody ,

https://en.wikipedia.org/wiki/Wastewater


Historia wieży ciśnień w Lublińcu!


  Budowę wodociągów w Lublińcu planowano już na początku dwudziestego stulecia- miasto zamieszkiwało wtedy prawie 4 tyś. mieszkańców. Rozpoczęto w 1914 roku poprzez zawarcie umowy o dostawę wody z zakładem psychiatrycznym, opracowane zostały także plany wodociągów. Postęp prac został zatrzymany przez wybuch I wojny światowej. W połowie lat 30-tych Lubliniec był ostatnim miastem w Powiecie, które nie posiadało wodociągów. Przy liczbie mieszkańców, która wynosiła wtedy powyżej 10 tyś. stanowiło to duży problem.

  Wiosną 1936 roku ówczesny magistrat miasta Lublińca ogłosił przetarg dotyczący budowy żelbetonowej wieży wodnej. Jego rozstrzygnięcie nastąpiło 5 maja, a budowę rozpoczęto już trzy tygodnie później- 26 maja. Z końcem lipca tego samego roku, wieża była wybudowana już do połowy wysokości. Posadowienie wykonano na grubej, półtorametrowej płycie fundamentowej o średnicy 12,0 m. Wyliczono wtedy, że do budowy zostanie zużytych 500 m3 betonu i 53 t żelaza. W 1937 roku wieża została połączona ze studnią głębinową na ul. Piaskowej, która została wywiercona w tym samym roku. Do wybuchu II wojny światowej wykonano sieć wodociągową tylko w ścisłym centrum miasta, m.in. na Rynku, ul. Lompy, ul. Korfantego. Powodem były skromne środki miasta.          Lubliniecka wieża ciśnień posiada epizody wojenne. Pod koniec sierpnia 1939 roku, wojsko polskie tj. żołnierzy 74 GPP ulokowało na wieży swoje stanowisko. Uzasadnieniem był dobry widok na okolicę, umożliwiający obserwowanie ruchu wojsk, a także kierowanie ogniem z działa. W styczniu 1945 roku wieża została zaminowana przez Niemców. Dzięki alarmowi mieszkańców, radzieccy saperzy udaremnili jej wysadzenie.

  Kilka lat temu (w 2010 roku) wykonano remont obejmujący m.in. wymianę stolarki okiennej oraz położenie nowej elewacji. Dzięki temu wieża znów wygląda reprezentacyjnie, stanowiąc wizytówkę Lublińca.


ŚWIATOWY DZIEŃ WODY!

22 marca 2016 roku obchodzimy XXIV edycję Światowego Dnia Wody!

 

Święto to ustanowione zostało przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1992 roku. Powodem powołania tego święta był fakt, że ponad miliard ludzi na całym świecie nie ma dostępu do czystej wody pitnej.

Celem Światowego Dnia Wody jest uświadamianie społeczeństwu  jak  ogromną  rolę  ona  odgrywa  oraz do jak bardzo niebezpiecznych skutków może doprowadzić spadek jej cennych zasobów.

Fakty o wodzie:

ok. 1,2 mld ludzi na świecie nie ma dostępu do czystej wody pitnej, szacuje się, że w roku 2025 liczba ta wzrośnie do ok. 3 mld,

 • Polska jest na przedostatnim miejscu w Europie, jeśli chodzi o zasobność wody,
 • woda pokrywa aż 70% powierzchni kuli Ziemskiej, z tego 97% zasobów to woda morska, a jedynie 3% to woda słodka,
 • ludzkie ciało składa się w 60-70% z wody.
   

WODA TO ŻYCIE.

 Często nie zdajemy sobie sprawy jak ważnym jest zasobem. Potrzebujemy jej każdego dnia, aby prawidłowo funkcjonować, dlatego tak ważne jest by nią oszczędnie gospodarować. Mieszkańcy Lublińca mają szczęście, ponieważ miasto zaopatrywane jest z trzech ujęć wody podziemnej, która charakteryzuje się bardzo dobrą jakością – dowodem na to są wyniki analiz fizyko-chemicznych wody, wykonywanych dla każdego z ujęć w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. Są to ujęcia:

- Ujęcie nr 1 na ul. Piaskowej

- Ujęcie nr 3 na ul. Częstochowskiej

- Ujęcie w dzielnicy Kokotek wraz ze stacją uzdatniania wody


Woda surowa pochodząca z ujęcia znajdującego się w dzielnicy Kokotek posiada podwyższoną zawartość żelaza. Należy jednak zaznaczyć, że jest to charakterystyczna cecha wód podziemnych. Z tego powodu woda kierowana jest na stację uzdatniania wody, gdzie poddawana jest procesom napowietrzania i filtracji, które odpowiadają za efektywne usuwanie żelaza. Dzięki tym zabiegom woda z ujęcia Kokotek spełnia wymogi pod względem jakości, które zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Przed wprowadzeniem ujmowanej wody do sieci wodociągowej wymagane jest również zapewnienie jej stabilności biologicznej, dlatego w przypadku wody pitnej niezwykle istotna i niezbędna jest jej dezynfekcja, która zapewnia sterylność.

 DEZYNFEKCJA WODY NIE ZAWSZE ŚWIADCZY O JEJ SKAŻENIU! 

Nasza woda okresowo poddawana jest dezynfekcji podchlorynem sodu:

- w celach profilaktycznych, by zapobiec wtórnemu rozwojowi niepożądanych bakterii w sieci wodociągowej,

- w przypadku awarii i związanych z nimi pracami naprawczymi na sieci wodociągowej,

- po zakończeniu prac remontowych na sieci wodociągowej, np. po wymianie starych odcinków sieci na nowe.

Dzięki dezynfekcji wody możemy mieć pewność, że woda płynąca w naszych kranach spełnia wszystkie wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Procesowi dezynfekcji wody może towarzyszyć jej przejściowe pogorszenie smaku i zapachu, co może być odczuwalne przez naszych odbiorców. Zapewniamy jednak, że proces dezynfekcji jest stale kontrolowany, a jakość wody monitorowana przez uprawnione do tego służby. W ramach kontroli wewnętrznej nasz zakład dodatkowo systematycznie bada wodę pod względem fizyko-chemicznym i mikrobiologicznym.


TOALETA TO NIE KOSZ NA ŚMIECI!


     Niepoprawne użytkowanie kanalizacji powoduje wiele poważnych problemów utrudniających jej właściwą pracę i eksploatację. Problemy te wiążą się z koniecznością przeprowadzania prac naprawczych i usuwania awarii, co w każdym przypadku generuje wysokie koszty (od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych). Przez wielu mieszkańców sieć kanalizacyjna traktowana jest jak składowisko śmieci. Dowodem na to są przedmioty, które można w niej znaleźć, np. kapsle, puszki po napojach, pampersy, kupony totolotka, rajstopy, szmaty, gazety, niedopałki papierosów, bielizna itp. – wymienione przedmioty to tylko niewielka część tego, co ląduje w toaletach.  

UWAGA! Nasza sieć kanalizacyjna jest przystosowana do przyjmowania wyłącznie nieczystości sanitarnych i papieru toaletowego.


   Do najczęstszych awarii, których powodem jest wrzucanie do toalety dosłownie wszystkiego co się da są ZATORY KANALIZACYJNE. Traktowanie toalety jak kosz na śmieci często powoduje cofanie się ścieków, co grozi zalaniem naszych piwnic i mieszkań. Częstym zjawiskiem jest także zalewanie ulic ściekami co sprawia, że spacer ulicami miasta nie należy do przyjemności…
Problem niewłaściwego korzystania z kanalizacji jest również koszmarem eksploatatorów oczyszczalni ścieków. Zapychanie rurociągów, awarie sit czy pomp znajdujących się m.in. w części mechanicznego oczyszczania ścieków zakłóca harmonogram pracy oczyszczalni. Zmorą dla pracowników oczyszczalni są patyczki higieniczne, które tylko z pozoru wydają się być nieszkodliwe. Są powodem wielu awarii przez, które konieczne jest zatrzymywanie urządzeń w celu ich wyczyszczenia.
Wszystkie wyżej wymienione awarie powodują wzrost kosztów oczyszczania ścieków, a z tym związany jest wzrost stawek za ich odprowadzanie, co z pewnością odczują nasze portfele. Jedynym, skutecznym sposobem zapobiegania awariom jest zmiana przyzwyczajeń użytkowników sieci kanalizacyjnej, dlatego apelujemy:


ZADBAJMY O ŚRODOWISKO, A PRZY OKAZJI O SWÓJ PORTFEL! J  

Poniżej przedstawiono przykłady czego nie należy wrzucać do toalety:

 • wacików, włosów, nawilżanych chusteczek, materiałów opatrunkowych, rajstop itp. - ponieważ łączą się w sploty, powodując zatkanie rur,
 • ręczników papierowych, gazet, szmat – materiały te nie rozpuszczają się w wodzie,
 • igieł, które stanowią poważne zagrożenie dla pracowników obsługujących sieć kanalizacyjną, stwarzając ryzyko zakażenia wirusem HIV czy żółtaczką,
 • chemikaliów (innych niż powszechnie stosowane środki czystości), niedopałków papierosów, farb, przeterminowanych lekarstw – substancje chemiczne są niebezpieczne dla ważnych mikroorganizmów, których zadaniem jest biologiczne oczyszczanie ścieków,
 • materiałów budowlanych tworzących trudne do usunięcia zatory,
 • tłuszczów i olejów, które osadzają się w rurach i powodują zmniejszenie się ich średnic, uniemożliwiając swobodny przepływ ścieków.
   

PAMIĘTAJMY:

Poprawne korzystanie z kanalizacji jest niezbędne dla naszego wspólnego dobra.


NIE LEJ WODY, ZWIĘKSZ DOCHODY!   Zasoby wodne naszego państwa w porównaniu z innymi europejskimi krajami są małe. Niestety coraz częściej mówi się o tym, że Polska jest zagrożona deficytem wody. Szacuje się, że obecnie na jednego Polaka przypada około 1600 m3 wody na rok – dla porównania wskaźnik ten na jednego mieszkańca Europy wynosi około 4500 m3 na rok. Społeczeństwo powinno być świadome zagrożenia będącego konsekwencją złego gospodarowania wodą i marnowania jej zasobów. Oszczędzając wodę chronimy to co jest bezcenne- ŚRODOWISKO NATURALNE. Dodatkowym argumentem „za” , choć nie tak istotnym jak ochrona środowiska jest oszczędność pieniędzy.


MARNUJĄC WODĘ, MARNUJESZ PIENIĄDZE.

  Istnieje wiele prostych sposobów umożliwiających efektywne oszczędzanie wody

- poniżej przedstawiamy niektóre z nich:

1.Myjąc zęby używać kubka do płukania ust. W taki sposób zużycie wody wynosi około 0,5 litra zamiast 16 litrów, które można zużyć wykonując tą czynność pod bieżącą wodą.

2.Naprawa kapiących kranów. Szacuje się, że jeśli woda kapie z kranu z częstotliwością 1 kropli na sekundę, to w rok zmarnuje się około 11935 litrów co w przybliżeniu daje kwotę w wysokości około 40 zł za wodę. Należy doliczyć do tego również opłatę za ścieki, która w tym wypadku wyniesie około 50 zł/rok.

3.Jeśli to możliwe zamiast baterii dwuuchwytowych polecamy stosować jednouchwytowe. Baterie te szybciej uregulują temperaturę, dzięki czemu marnuje się mniej wody. 

4.Zmywarkę/pralkę uruchamiać tylko gdy są już pełne naczyń/ ubrań. 

5.Zamiast myć naczynia pod bieżącą wodą należy napełnić jedną komorę wodą

(ew. miskę). Umyte naczynia starać się płukać pod małym strumieniem bieżącej wody. 

6.Jeśli to możliwe dokonać wymiany wszystkich kranów (baterii) na takie, które oszczędzają wodę dzięki zainstalowanemu urządzeniu jakim jest perlator (siatka o drobnych oczkach). Perlator służy do napowietrzania strumienia wody, zwiększając jego objętość przy jednoczesnym ograniczeniu przepływu wody. 

7.Brać szybki prysznic zamiast kąpieli. Napełniając pełną wannę zużywa się nawet aż 180 litrów wody, w przypadku kąpieli pod prysznicem jest to 10 litrów na minutę. 

8.Większość spłuczek w toalecie ma dwa przyciski - większy i mniejszy. Starać używać się mniejszego. 

9.Nie spłukiwać niepotrzebnie toalety. Chusteczki, waciki itp. wyrzucać do kosza zamiast do toalety.

10.Podlewać trawnik średnio raz na 5 dni, wczesnym rankiem lub wieczorem (mniejsze straty wskutek parowania). Jeśli rośliny w ogrodzie wymagają większej dawki wody, należy zastanowić się nad montażem zbiornika na wodę deszczową.


Powyższe punkty to tylko część łatwych sposobów na skutecznie oszczędzanie wody. Niektóre z nich wymagają jedynie zmiany przyzwyczajeń, inne wymagają zakupu części hydraulicznych. Gwarancją jest to, że korzyści wynikające ze stosowania się do nich odczują nie tylko nasze portfele, a przede wszystkim ŚRODOWISKO, które jest naszym wspólnym dobrem i bogactwem.