OGŁOSZENIE

   wyników wyboru Wykonawcy okresowej kontroli przewodów kominowych

Ogłoszenie wyników 2018.pdf

ZAPROSZENIE

do składania ofert na okresowy przegląd kominiarski budynków ZGKLiC w Lublińcuzaproszenie-przegldkominiarski2018_1.pdf
za.nr1.pdf
za.nr2.pdf

OGŁOSZENIE

wyboru dostawcy materiałów biurowych dla ZGKLiC w Lublińcu


ogoszeniewynikwmat.biurowych2017.pdf

OGŁOSZENIE

wyboru dostawcy środków czystości dla ZGKLiC w Lublińcuogoszeniewynikwr.czystoci2017_2.pdf


OGŁOSZENIE

wyboru oferty na usuwanie stałych odpadów komunalnych z budynków ZGKLiC w Lublińcuogoszeniewynikuprzetargu.doc.pdf

Z A P R O S Z E N I E

do składania ofert na bieżący zakup paliwa dla pojazdów ZGKLiC w Lublińcuzaproszeniedoskadaniaofert.pdf

Z A P R O S Z E N I E

do składania ofert na systematyczne usuwanie stałych odpadów komunalnych z posesji ZGKLiC w Lublińcu


zaproszenie.pdf


Z A P R O S Z E N I E

do składania ofert na materiały biurowe
zaproszenie-materiaybiurowe_2.pdf

Z A P R O S Z E N I E

do składania ofert na środki czystości

zaproszenie-rodkiczystoci.pdf

OGŁOSZENIE

WYNIKU PRZETARGU

NA ODWODNIENIE OSADUogoszeniewynikuprzetargu2017-1.doc.pdf

OGŁOSZENIE PRZETARGU

NA ODWODNIENIE OSADU

ogoszenieprzetargunaodwodnienieosadu1_3.pdf
specyfikacjanaodwodnienieosadu..pdf
formularzofertowy1-osad_2.pdf
oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-pzp-warunki-udzialu-postepowanie-jednoetapowe_1.pdf
oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-pzp-podstawy-wykluczenia_1.pdf
umowanaodwodnienieosadu-wzr2017_1.pdf
owiadczenieogrupiekapitalowej-za.nr4.pdf
wykazusug-5druk_1.pdf
wykazwyposaenia-6druk_1.pdf
wykazosb-7druk.pdf
owiadczeniewykonawcy-druk8.pdf

NAGŁÓWEK 1

zaproszenie-materiaybiurowe.pdf
zaproszenie-przegldkominiarski2018.pdf