Z A P R O S Z E N I E

do składania ofert na dostawę wodomierzy do zimnej wody


ZAPROSZENIE do składania ofert 2018.pdf

PRZETARG  NIEOGRANICZONY - Zmiana SIWZ i terminu przetargu

Odbiór osadów ściekowych wraz z załadunkiem i transportem oraz przetwarzanie osadu

Ogłoszenie przetargu na odbiór osadu.pdf
SIWZ transp. osad - 2018r..pdf
Formularz ofertowy - transport 2018.pdf
oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia.pdf
oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-warunki-udzialu-postepowanie-jednoetapowe.pdf
Umowa-wzór 2018.pdf
OŚWIADCZENIE O GRUPIE KAPITALOWEJ - zał. nr 4.pdf
Wykaz usług - 5 druk T.pdf
Wykaz wyposażenia - 6 druk.pdf
Wykaz osób - 7 druk T.pdf
Oświadczenie Wykonawcy - druk 8.pdf