Stan wodomierza

 

 

Stan wodomierza można podać telefonicznie 
pod nr telefonu 34/351-40-11 i 34/351-40-12 
lub wysłać   na adres email : dok@zgklic.pl


Uwaga:

  • odbiorca odpowiada za autentyczność podanych stanów wodomierzy.
  • w przypadku niezgodności nr ewidencyjnego lub nr wodomierza rozliczenie nie będzie zrealizowane.


prev next