Lubliniec , dnia 19.03.2018r.  

                                 OGŁOSZENIE   

       Zarząd Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa informuje, że Basen Kryty w Lublińcu przy ul. Powstańców Śl. 42 w dniu 31 marca 2018r. (sobota) będzie nieczynny.    

      Jednocześnie informuje , że termin na wykupione karnety zostaje przedłużony o czas trwania przerwy.

Telefon : 34 356 28 75 ,  34 351 3792.

Wszystkich użytkowników za utrudnienie przepraszamy.

                                               Lubliniec, dnia 22.03.2018r.

Na podstawie przeprowadzonych w dniu 19.03.2018r. badań,  stwierdzono, że woda  na Basenie  Krytym w Lublińcu  ulicy  Powstańców Śląskich 42 spełnia  wymagania  określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia   9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda w pływalniach (Dz.U z 2015r. , poz. 2016).

Wyniki dostępne są w biurze Basenu Krytego.

Ogłoszenie

 

Roczna ocena wody na pływalni  
za okres od 15.06.2016 do 15.06.2017