Lubliniec, dnia 25.10.2018r.

       Na podstawie przeprowadzonych w dniu 22.10.2018r. badań,  stwierdzono, że woda  na Basenie  Krytym w Lublińcu przy  ulicy  Powstańców Śląskich 42 spełnia  wymagania  określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia   9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda w pływalniach (Dz.U z 2015r. , poz. 2016).

Wyniki dostępne są w biurze Basenu Krytego.

Roczna ocena wody na pływalni  
za okres od 02.06.2017r.  do 01.06.2018r. 

02.06.2017r do 01.06.2018r..pdf

Lubliniec, dnia 15.10.2018r.

      Zarząd Gospodarki Komunalnej, Lokalowej                            i Ciepłownictwa informuje, że w dniu 20 października 2018r. (sobota) Basen Kryty w Lublińcu przy ul. Powstańców Śl. 42 będzie  nieczynny  z powodu utworzenia w holu basenu       lokalu wyborczego, w związku wyborami samorządowymi           w dniu 21 października 2018r. .

    Jednocześnie informuje , że termin na wykupione karnety indywidualne i rodzinne zostaje przedłużony o czas trwania przerwy.

Telefon : 34 356 28 75 , 34 351 37 92.

Wszystkich użytkowników przepraszamy.